(EN) I grew up on the banks of the Waal river, in a worldly household full of music with artists always dropping in. As a consequence my creativity was always encouraged and I was already drawing and painting as a youngster. My youth was further marked by a middle school trip to South America where I encountered an entirely new reality: extreme poverty, child labour, orphaned street kids under the influence of glue huffing. This trip turned my world upside down and has kept me busy till this day.  

I studied at the Higher Arts School (HKU) in Utrecht and finished the Teacher’s Training for Visual Art and Design. A part of my training brought me to the University of Barcelona. Here, I shopped around as an artist, developing myself without losing touch with the world around me.  I worked on projects which focused on the intersection of art and society for several targeted demographics, both in the Netherlands and abroad. 

During my time at the academy, my work went from something of an extreme study of the outer through the borders of my own daily reality towards an extreme study of the inner as a tool of self-discovery.  This weighed on me quite heavily, therefore a balance had to be struck. In this period, I learned the darker side of the human psyche, something which ultimately led me to discovering my own Jewish family history. In the works that followed, I explored the role of bystanders, victims and perpetrators during the Holocaust. 

This journey ultimately bought me back again to the here and now and led me to ask the following questions in my work and my life: What am I witness to now? How do we relate to the current situation around us? What is the exact point that we get involved in a debate or a situation? When do we turn off? Where does our personal angst and uncertainty live? How do we find that comfortable, safe place? These questions have led me to study the reality in which we live and the space that is needed to live within it. 

(NL) Aan de oevers van de rivier de Waal groeide ik op in een warm en reislustig gezin, in een huis vol muziek waar het een zoete inval was van artiesten. Mijn creativiteit werd altijd aangemoedigd en ik tekende en schilderde al van jongs af aan. Mijn jeugd wordt echter getekend door een vanuit de middelbare school georganiseerde reis naar Zuid Amerika, waar ik kennis maakte met een heel andere realiteit: extreme armoede, gedwongen kinderarbeid en verweesde straatkinderen onder invloed van lijm. Deze reis zette mijn wereld op zijn kop en houdt me tot op de dag van vandaag bezig. Vele andere reizen volgden en om met al die indrukken om te gaan zocht ik de eenzaamheid op, het liefst in de lege uiterwaarden van de Waal. 

Ik studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en voltooide daar de Docentenopleiding voor Beeldende Kunst en Vormgeving. Een deel van mijn opleiding bracht ik door aan de kunstacademie in Barcelona. Een studie waar ik mij verder ontwikkelde als kunstenaar zonder het contact met de werkelijkheid te verliezen. Ik werkte mee aan projecten op het snijvlak van kunst en maatschappij voor verschillende doelgroepen in binnen- en buitenland. 

Tijdens de academie ontwikkelde mijn beeldend werk zich van een extreme blik naar buiten, ver over de grenzen van mijn eigen alledaagse werkelijkheid, naar een extreme blik naar binnen, als een middel om weer dichter bij mijzelf te komen. Het viel mij namelijk zwaar daarin een balans te vinden. In deze periode leerden ik de donkere kanten van de menselijke psyche kennen, wat ertoe leidde dat ik onder andere op zoek ging naar mijn Joodse familiegeschiedenis. In de schilderijen die daarop volgden onderzocht ik de rol van omstanders, slachtoffers en daders tijdens de Holocaust. 

Deze zoektocht bracht me uiteindelijk weer met twee benen in het hier en nu en deed me in mijn beelden en mijn leven afvragen: waar ben ik nu getuige van? Hoe verhouden we ons tot de actuele situatie om ons heen? Wanneer mengen we ons in het debat of de situatie? Waarom sluiten we ons af? Waar zit onze persoonlijke angst en onzekerheid? Hoe vinden we geborgenheid? Deze vragen hebben geleid tot een onderzoek naar de realiteit waarin we leven en de ruimte die nodig is om te overleven.